باکس میکروفون

باکس میکروفون

•متریال

باکس میکروفون های چاپی با استفاده از پلکسی گلاس وچاپ فلت بت ویووی اجرا میشود و باکس هایی که المان برجسته دارد از پلکسی گلاس خالی استفاده میشود

•روش اجرا

ابعاد استاندارد سوراخ پایه میکروفون  38-43 میلی متر میباشد و در بعضی از میکروفون ها این ابعاد تغییر میکند که با اندازه گیری بدنه ی میکروفون ابعاد سوراخ به دست میاید بعد از طراحی لوگو میکروفون پلکسی گلاس با ابعاد 6*6 برش خرده و طرح مورد نظر چاپ میشود

·  نمونه کارها  ·

باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس-میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس-میکروفون
ساخت باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون
باکس میکروفون

ارتباط با ما

کارگاه:مطهری،بین سلیمان خاطر و اورامان،پلاک 146،واحد 4

02136308925

09120975804  –  09393930465

noar.adv.group@gmail.com