باکس میکروفون چاپی

باکس های میکروفون معمولا به چند شکل طراحی و ساخته میشوند یکی از مدل های باکس میکروفون که بسیار مورد استفاده قرار گرفته میشود باکس چاپی میباشد . روش ساخت این نوع به صورت چاپی و با استفاده از دستگاه های چاپ فلت بت و یووی میباشد
قطعه های اضلاع باکس میکروفون قبل از مونتاژ به وسیله ی دستگاه چاپ طرح مورد نظر روی آن چاپ شده و بعد از چاپ مونتاژ و اجرا خواهد شد

نمونه باکس های میکروفون ساخته شده به روش چاپی

باکس میکروفون
باکس میکروفون - چاپ باکس میکروفون - لوگوی میکروفون
باکس میکروفون - چاپ باکس میکروفون - لوگوی میکروفون